คีร์กีซสถาน ประเทศที่เต็มไปด้วยมัสยิดกว่า 3,000 แห่ง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เกินครึ่งในประเทศมักนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหนึ่งในมัสยิดที่โดดเด่นที่สุดของคีร์กีซสถาน คือ มัสยิดหลวง ตั้งอยู่ในเมืองบิชเคก สามารถรองรับคนได้ถึง 30,000 คน จึงได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางและในคีร์กีซสถาน

ถึงจะได้รับการขนานนามว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง แต่รู้หรือไม่ว่ามัสยิดแห่งนี้เพิ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมานี้เอง โดยได้รับเงินทุนอำนวยการสร้างจาก กรมการศาสนา-หน่วยงานรัฐของประเทศตุรกี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม รวมไปถึงเปิดสอนชั้นเรียนศาสนา ตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น หนังสือหลักสูตรอัลกุรอาน ดังนั้นการสร้างครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเจริญสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศคีร์กีซสถานและตุรกี

ด้วยเงินทุนสนับสนุนและงบที่ใช้ในการสร้างมีมากถึง 25 ล้านดอลลาร์ มัสยิดแห่งนี้จึงมีพื้นที่ใหญ่โตถึง 4,000 ตารางเมตร สูง 38 เมตร โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบออตโตโรมัน มีหออะซานทั้งหมด 4 หลัง แต่ละหอสูงตระหง่านถึง 70 เมตร พร้อมประดับหลังคามัสยิดไปด้วยโดมสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์ รอบตัวอาคารประดับด้วยหินอ่อนทั้งหมด ส่วนภายในมีการประดับด้วยลวดลายเรขาคณิตและตัวอักษรภาษาอาหรับ

ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมทั้งภายในและภายนอก นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ไปดูมัสยิดในปัจจุบันที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ว่ามีลักษณะแตกต่างกับมัสยิดเก่าๆ อย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าหากใครไม่อยากพลาดโอกาสไปเยี่ยมเยือนก็อย่าลืมเก็บประเทศคีร์กีซสถานและมัสยิดหลวงไว้เป็นเป้าหมายในการเดินทางด้วยน้าาา